سنگ آنتیک رومی 5 سانتی

۱۲۵,۰۰۰ تومان

وضعیت: موجود

ویژگی‌ها:

  • مربع‌های محدب داخلی 5 در 5 سانتیمتر
  • بازوها با ابعاد 2/5 در 5 سانتیمتر
  • دکمه‌های 2/5 در 2/5 سانتیمتر
  • نصب شده روی توری 30 در 30 سانتیمتر
سنگ آنتیک رومی
سنگ آنتیک رومی 5 سانتی

۱۲۵,۰۰۰ تومان